est

Kantina “ARBËRI” është një kompani e standarteve bashkëkohore. Plotëson parametrat Europiane dhe është e çertifikuar nga Kompania Italiane “ICDQ”, me Çertifikata nr 026/15 UNI 10854/15 dhe Çertifikata nr 035/15 UNI-EN-IS0 9001-2008.